24/11/15

MANIFEST PEL DIA 25 DELS SINDICATS UGT /CAT I DE CCOO/CAT que faig meu

 
Manifest de 25 de novembre de 2015

Dia Internacional per la Eliminació de la Violència Masclista

Com cada any, el 25 de novembre, Dia Internacional per la Eliminació de la Violència
Masclista ens enfrontem a la realitat en que dones i nenes pateixen la violència en les seves vides i al tràgic balanç de dones assassinades al 2015, 14 a Catalunya i 48 a l’Estat espanyol, segons les dades oficials.

UGT i CCOO de Catalunya fem una crida al conjunt de la societat per fer front a aquesta
insuportable extensió de la violència; la que pateixen les dones en mans de les seves parelles
o exparelles, l’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina, la intimidació al carrer, l
’assetjament a traves de l’internet, la violència de control en les joves; a fer front a les greus
conseqüències que aquests atacs suposen en la salut, la integritat, la dignitat i la vida de les
dones.
La violència masclista es dona a totes les cultures, edats, classes socials, països; les arrels de
la violència masclista tenen caràcter estructural i són producte de les relacions desiguals de
poder entre dones i homes.
Catalunya i Espanya tenim lleis pioneres en la lluita contra la violència masclista, però els
diferents governs posteriors a aquestes lleis, la catalana de 2008 i la espanyola de 2004, han
retallat les partides pressupostàries, destinades a la prevenció de la violència masclista i a
politiques de igualtat entre dones i homes, deixant-les amb recursos del tot insuficients. Ni
les recomanacions del Comitè per a la Eliminació de la Discriminació contra la Dona de
Nacions Unides (CEDAW), fetes el passat mes de juliol d’aquest any, han estat ateses pels
nostres governs.
La Marxa estatal contra les violències masclistes, realitzada a Madrid el passat 7 de
novembre, convocada pel moviment feminista, i recolzada per les nostres organitzacions
CCOO i UGT de Catalunya, va posar en el centre la demanda de que la lluita, la prevenció i la
eradicació de la violència masclista es una qüestió d’Estat, i ha d’estar a l’agenda política de
tothom.
En l’àmbit laboral, UGT i CCOO de Catalunya, denunciem que no s’estan utilitzant les
mesures de protecció a les dones víctimes de la violència masclista en l’àmbit de la parella,
recollides a la llei de 2004, i la escassa repercussió dels acords de contractació subscrits pel
Govern amb les empreses.
 
 
CCOO i UGT continuem denunciant que la violència envers les dones a la feina, l’assetjament
sexual i l’assetjament per raó de sexe, continua sent un greu i significativa violació dels drets
humans.
L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe continuen sent les violències ocultes a la
feina. Per aquest motiu, valorem molt positivament el treball fet al Consell de Relacions
Laborals, amb el nou “Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per
raó de sexe a l’empresa”, ja que representa una eina clara i efectiva per prevenir i eliminar
aquestes violències.
CCOO i UGT de Catalunya condemnem la violència sexual als conflictes armats, que afecten a
milions de persones, principalment dones i nenes, i instem a les autoritats i organismes
responsables a actuar contra tot tipus de violència, explotació sexual, exclusió i feminització
de la pobresa.
La Secretaria de Moviments Socials i Igualtat de la UGT de Catalunya i la Secretaria de la
Dona de CCOO, instem les treballadores i treballadors i el conjunt de la societat a participar
en els diferents actes i manifestacions organitzats al voltant del 25 de novembre, per a
manifestar el nostre compromís amb la eradicació de la violència masclista.

Per tot això, UGT i CCOO de Catalunya considerem prioritari:

· Intensificar la sensibilització contra la discriminació i la violència masclista mitjançant
formació específica per a qui negocia convenis col·lectius i plans d’igualtat, tant a l’àmbit
sindical com empresarial.

· Introduir a la negociació col·lectiva garanties de protecció laboral per a les dones víctimes
de violència masclista.

· Garantir que les situacions derivades de violència masclista, com absències del lloc de
treball o baixes mèdiques, no representin cap minvament econòmic per a les
treballadores.

· Negociar protocols d’actuació i mesures de protecció específiques dels drets laborals per
a les treballadores víctimes de violència masclista que no hagin denunciat al seu agressor.

· Establir canals de col·laboració amb les administracions públiques, les empreses i les
entitats socials que ajudin a millorar la difusió de mesures, drets i serveis dirigits a les
dones víctimes de violència masclista.