14/2/11

PER QUÈ EL MILLOR ACORD POSSIBLE-POST 3


Perque té en compte aspectes de carácter conjuntural,(la taxa d’atur dels joves doble la dels majors) i assumeix el repte d’un programa excepcional :PLA DE XOC PER COMBATRE LA DESOCUPACIÓ en dos col.lectius prioritaris ara mateix :JOVES I PERSONES A L’ATUR DE LLARGA DURADA.- Ja teniem des del passat 17 de setembre una mesura amb bonificacions a les quotes empresarials a la SS en els nous contractes indefinits que es féssin abans del desembre del 2011 en joves de 16 a 30 anys i amb majors de 45 anys.(què consti que generalemnt no estic a favor de bonificacions peròen moments tan complicats per millorar l’ocupabilitat de les persones el que calgui)
Bé, doncs ara en base a l’ ACORD SOCIAL I ECONÒMIC, a més de la reforma de les pensions, es cerca, també, l’efectivitat a curt termini:
Reducció de la quota empresarial a la Seguretat social durant 1 any (100% empreses petites i mitjanes i 75 % empreses grans) del contracte per a nous llocs de treball encara que siguin a temps parcial amb un mínim d’un 50 % de la jornada , això s’afegirà als estímuls que ja tenìem de la conversió d’aquests contractes a indefinits(la tranformació pot ser durant el primer any).La durada per fer-ho és de febrer 2011 a agost del 2011 (6 mesos) en collectius de menors de 30 anys i aturats de llarga durada (que siguin des de 1 de gener del 2011 inscrits a l’oficina d’ocupació i amb 12mesos d’inscripció )-. Un contracte a temps parcial que pot ser indefinit o temporal (durada 6 mesos).
A més requalificacions professionals de persones que han acabat la protecció d’atur a partir d’aquest 16 de febrer (demà passat)i no tinguin rendes superiors al 75 % del SMI (és a dir amb més de 415 €) amb un itinerari d’inserció personalitzat de 6 mesos per ajudar a cercar una nova ocupació en possibles sectors emergents .
També es posara a disposició dels majors de 45anys i dels que venen del sectors de la construcció, personal o promotors d’ocupació especialitzat per derivar-los cap a rehabilitació, instal.laciosn energètiques,seguretat,turismE, dependència … (els nous filons)
I un compromís d’apropar els centres de treball , els serveis públics d’ocupació i les persones que havien abandonat els seus estudis per tornar a reemprendre’ls.
Per tot això , si res més no, per poder veure llum al final d'aquest túnel tan negre del 2008-2010 en ocupació ,ja val la pena signar l’acord ,ara vé també hi ha un compromís per d’aquí un any s’avaluar les mesures ,i llavors será quan direm si és bo, molt bo o una mica bo o gens bo!
Així i aqui "Les àvies deien; si no ho has tastat no saps si és bo" !

12/2/11

PER QUÊ EL MILLOR ACORD POSSIBLE-POST 2


PER QUÈ parlem d’un pacte econòmic i social, d’un pacte global, ja que junt amb la reforma de pensions s’han inclós altres polítiques i actuacions de manera que així la reforma de les pensions es desvincula de la crisi económica i ens permetra revisar cada x temps .
Què hem pretés? A part d’enfortir el sistema públic de pensions per a tothom, ampliar la protecció social de les persones desocupades que ja veiem com a perduda amb l'anunci de la finalització dels 426€ i recuperant 400€ vinculats a la formació , orientar polítiques a l’impuls, la reactivació económica i la creació d’ocupació amb un pla de xoc 2011-2012, s’ha pactat en materia de política industrial, energética i d’innovació , s’ha aconseguit obrir un procés de diàleg de la Mesa de la funció Pública,amb possibles recuperacions de pèrdues anteriors i es definiran criteris bàsics per la reforma de la negociació col.lectiva.
D’aquesta manera , amb aquest pacte situem les reformes en l'àmbit d' alternativa i consens i el desvinculem de retallada i d’imposició, que és l'unic que veiem en els últims temps.
Tenim clar que el millor per garantir el sistema públic de pensions és la creació d’ocupació i la incentivació de l’activitat económica vers un canvi de model productiu: reforma de les polítiques actives, propostes de política industrial i de R+D+I com a motor d’economia, política energética per reduir el cost energètic global, i reforma de la negociació col.lectiva per millorar els llocs de treball i generar-ne amb qualitat, flexibilitat i formació.
Però tot això no ens fa perdre la nostra capacitat de reivindicació i mobilització en contra de la reforma laboral que ens van imposar durant el 2010 i per això presentarem una ILP en contra.
Així que,com sempre,farem ostentació dels estandarts que a la UGT tenim clars: reivindicació,mobilització i quan cal… ACORD ….per seguir reivindicant! Com deien els CLÀSSICS :els fruits de la terra són de tots, però la terra no és de ningú,per tant la lluita i el progrés són propietat de la classe treballadora i nosaltres en som la representació clara.

7/2/11

ES UN BON ACORD? ÉS EL MILLOR ACORD POSSIBLE.- POST 1L’ACORD SOCIAL I ECONÒMIC, pretén donar confiança i impuls a la recuperació económica, donar confiança internacionals als mercats i sobretot fer cohesió social des del diàleg.
L’acord té una dimensió més enllà que el tema De les pensions, contempla la reforma de les polítiques actives , un pla de xoc per crear ocupació, un acord per reafirmar la política industrial, l’energètica i la innovació . Ens torna a situar aquells temes de la funció pública que teniem estancats i situa la reforma de la negociació col.lectiva i per tant desfa la imposició a que havíem arribat.

1/ En QUAN AL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS:

El DRET DE LA JUBILACIÓ
El dret a la jubilació se situa a la franja de 63 a 67 i no sols a 67 com ens proposaven. S’incorpora la carrera laboral pel treballadors que hagin cotitzat 38,5 anys , que l’edat de jubilació podrá ser als 65 anys. L’aplicació será des del 2013 al 2027.(Tot i que s’amplia el període de còmput de 15 a 25 anys)

MANTENIM LA JUBILACIÓ ANTICIPADA I PARCIAL.-
La jubilació anticipada será voluntària a partir del 63 anys i 33 de cotització amb coeficient reductor (7,5%).No hi haurà coeficient reductor pels treballs amb penositat, perillositat,toxicitat… Per motius de crisi ERO… será a partir del 61 anys. Les jubilacions anticipades prèvies a aquest acord es mantindran.
La jubilació parcial continua als 61 anys .

PER CURA DE FILLS I JOVES.-
Les persones que han interromput la seva vida laboral per naixement o adopció d’un fill podrán avançar l’edat de jubilació 2 anys (9 mesos per cada fill/a)
Pels joves, els programes formatius com becaris tindran la mateixa protecció que els contractes formatius-

AUTÒNOMS.-
Les bases dels autònoms experimentaran un creixement acostant-se a les dels de règim general