8/6/10

DIA 8 DE JUNY .VAGA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA


Demà dia 8 de juny vaga a la funció pública.-Més de 38000 empleats públics a les nostra demarcació. Uns serveis mínims de màxims dictats per l’administració!
Són mesures socialment injustes, regressives, legalment conflictives i a més políticament incorrectes.M’explico, socialment injustes ja que ataquen els empleats públics, els pensionistes i tots els treballadors /es que som els que utilitzem majoritariament els serveis públics. Dels empleats públics es diu que tenen treball fixe i bon salari, mentida, un 26 % són temporals i un 25% cobren 1000 o menys de 1000 €. Realitzen serveis públics: apaguen foc, eduquen els nostres fills /es, ens curen, ens ajuden quan estem depenents, tenen cura de la seguretat…Perderan un 9 % de poder adquisitiu, ja que és un 5% més els increments de l’ IPC, 2 % per any fins el 2012.
Els pensionistes tenen pensions entre 400 i 900€ amb una mitjana de 690 € , poden viure així?I se’ns diu que no els hi revaloritzaran… és igual que pugi l’ IPC…
Tota la clase treballadora utilitzem els serveis públics i tindrem més cues menys serveis ja que no es cobriran les jubilacions…
Regressives, van contra del feble estat del benestar ,des de 1950 no hi havia hagut una mesura de retallada com aquesta. Perderem Sanitat (ja es comença a parlar de copagament) ja s’havia privatitzat l’educació-escoles concertades) la sanitat (Xhup) i la llei de la dependencia, per tanat tot allò on es treballa més hores i es cobra menys.
Legalment conflictives, comencem a tenir conflictes perque han traspassat les linees de la negociació col.lectiva en diverses empreses concertades en societats mercantils etc… s’haurà acabat la pau social , a partir d’ara.
Políticament incorrectes perque els trebalaldros /es no herm causat la crisi i ens en fan culpables. No hi ha reforma fiscal, ni financera, ni es combat el frau fiscal ni mesures per reactivar l’economia.Un exemple, un profesor paga un 25% d’ IRPF un consumidor paga un 18% de IVA i una SICAV només un 1%!!I així podríem anar contestant....

1 comentari:

Ester ha dit...

Penso que amb això que volen imposar en el nostre Estat l'únic que estan fent és perjudicar aquelles persones més indefenses com per exemple els jubilats. Retallen els sous de les persones que més ho necessiten. I si retallem més els seus sous? o bé aprofitem els diners que es malgasten en obres públiques innecessàries?
Primer donem moltes ajudes a les famílies amb infants acabats de néixer i després les traiem... hauríem de pensar més abans de fer les coses.