1/4/08

VOLEM POSAR EN EL CENTRE DE LA VIDA A LES PERSONES.DONES I TREBALL.CA LA DONA

Avui ha començat la primera setmana de relacions laborals i de recursos humans de la facultat de Dret de la UdG .
Té com a finalitat analitzar i debatre la influència que la qüestió de l’edat dels treballadors i les treballadores està exercint en relació amb l’accés i el manteniment de l’ocupació així com en relació amb la sortida d’aquestes persones del mercat de treball.Tal com recull un informe recent del director general de l’Organització Internacional del Treball, l’edat s’està convertint en un factor cada vegada més determinant per obtenir una ocupació i per reprendre-la, i afegeix que “els treballadors dels dos extrems de l’espectre d’edats resulten afectats per la discriminació per motius d’edat, tot i que les manifestacions i les causes varien segons si els afectats són joves o grans”. En aquest sentit, la Primera Setmana de Relacions Laborals i Recursos Humans es proposa abordar les múltiples perspectives que planteja l’edat de les persones, en qualsevol de les fases de la seva vida, en relació amb el treball.

Cal dir que avui ha sigut un plaer escoltar la primera conferència del professor europeu Jean Claude Javillier parlant del diàleg social necessari per arribar a un estat de benestar . Reflexionar com cada un de nosaltres en els nostres llocs de treball valorem els companys grans o els companys joves.Sovint, una reflexió individual emmarca una idea general col.lectiva.I adonar-nos que la formació contínua és l'eix vertebrador de la continuitat en el món laboral.

Remarcar també que sovint es veuen les relacions laborals com quelcom legislatiu i prou i amb aquestes jornades s'hi implica la vessant humana parlant a l'hora dels recursos humans .
Caldrà estar alerta tota la setmana de cada una de les conferències per assumir els nous conceptes i debatre les idees amb els estudiants de dret.

El paper del sindicalisme és fonamental en el diàleg social i en progressar en la responsabilitat social de les empreses en el model europeu.

Cap comentari: