3/5/09

LLEGIR ÉS UN PLAER.-

Erich Fromm va unir els descobriments de la psicoanàlisi amb la sociologia . Fa molt temps vaig llegir els seus llibres:
L’art d’estimar; L’amor a la vida; La por a la llibertat i els tinc pràcticament tots subratllats de frases que m’agradaven moltíssim o creia interessants o simplement em feien pensar més enllà de les paraules.
Per Sant Jordi vaig descobrir “ La força de l’amor”, és un recull de més de 400 aforismes i opinions seleccionats de l’autor i malgrat em va fer molta il.lusió de trobar,algunes m’han agradat però, d’altres no, ja que són massa sentències, potser, fora de temps .
Algunes, que sí :
“L’amor és, per dir-ho d’alguna manera ,la clau mestra per a obrir les portes del creixement de
l’ ésser humà”.
“Tot allò que hom dóna no es perd;ben al contrari;es perd allò que les persones tenen aferrat”.
“Gairebé no hi ha cap empresa que comenci amb esperances i expectatives tan grans i que es frustri amb tanta regularitat com l’amor”.
“La felicitat consisteix en tocar la pedra angular de la realitat, en descobrir el nostre si mateix, i sentir-nos alhora un amb els altres i diferent d’ells”.