14/2/11

PER QUÈ EL MILLOR ACORD POSSIBLE-POST 3


Perque té en compte aspectes de carácter conjuntural,(la taxa d’atur dels joves doble la dels majors) i assumeix el repte d’un programa excepcional :PLA DE XOC PER COMBATRE LA DESOCUPACIÓ en dos col.lectius prioritaris ara mateix :JOVES I PERSONES A L’ATUR DE LLARGA DURADA.- Ja teniem des del passat 17 de setembre una mesura amb bonificacions a les quotes empresarials a la SS en els nous contractes indefinits que es féssin abans del desembre del 2011 en joves de 16 a 30 anys i amb majors de 45 anys.(què consti que generalemnt no estic a favor de bonificacions peròen moments tan complicats per millorar l’ocupabilitat de les persones el que calgui)
Bé, doncs ara en base a l’ ACORD SOCIAL I ECONÒMIC, a més de la reforma de les pensions, es cerca, també, l’efectivitat a curt termini:
Reducció de la quota empresarial a la Seguretat social durant 1 any (100% empreses petites i mitjanes i 75 % empreses grans) del contracte per a nous llocs de treball encara que siguin a temps parcial amb un mínim d’un 50 % de la jornada , això s’afegirà als estímuls que ja tenìem de la conversió d’aquests contractes a indefinits(la tranformació pot ser durant el primer any).La durada per fer-ho és de febrer 2011 a agost del 2011 (6 mesos) en collectius de menors de 30 anys i aturats de llarga durada (que siguin des de 1 de gener del 2011 inscrits a l’oficina d’ocupació i amb 12mesos d’inscripció )-. Un contracte a temps parcial que pot ser indefinit o temporal (durada 6 mesos).
A més requalificacions professionals de persones que han acabat la protecció d’atur a partir d’aquest 16 de febrer (demà passat)i no tinguin rendes superiors al 75 % del SMI (és a dir amb més de 415 €) amb un itinerari d’inserció personalitzat de 6 mesos per ajudar a cercar una nova ocupació en possibles sectors emergents .
També es posara a disposició dels majors de 45anys i dels que venen del sectors de la construcció, personal o promotors d’ocupació especialitzat per derivar-los cap a rehabilitació, instal.laciosn energètiques,seguretat,turismE, dependència … (els nous filons)
I un compromís d’apropar els centres de treball , els serveis públics d’ocupació i les persones que havien abandonat els seus estudis per tornar a reemprendre’ls.
Per tot això , si res més no, per poder veure llum al final d'aquest túnel tan negre del 2008-2010 en ocupació ,ja val la pena signar l’acord ,ara vé també hi ha un compromís per d’aquí un any s’avaluar les mesures ,i llavors será quan direm si és bo, molt bo o una mica bo o gens bo!
Així i aqui "Les àvies deien; si no ho has tastat no saps si és bo" !