12/2/11

PER QUÊ EL MILLOR ACORD POSSIBLE-POST 2


PER QUÈ parlem d’un pacte econòmic i social, d’un pacte global, ja que junt amb la reforma de pensions s’han inclós altres polítiques i actuacions de manera que així la reforma de les pensions es desvincula de la crisi económica i ens permetra revisar cada x temps .
Què hem pretés? A part d’enfortir el sistema públic de pensions per a tothom, ampliar la protecció social de les persones desocupades que ja veiem com a perduda amb l'anunci de la finalització dels 426€ i recuperant 400€ vinculats a la formació , orientar polítiques a l’impuls, la reactivació económica i la creació d’ocupació amb un pla de xoc 2011-2012, s’ha pactat en materia de política industrial, energética i d’innovació , s’ha aconseguit obrir un procés de diàleg de la Mesa de la funció Pública,amb possibles recuperacions de pèrdues anteriors i es definiran criteris bàsics per la reforma de la negociació col.lectiva.
D’aquesta manera , amb aquest pacte situem les reformes en l'àmbit d' alternativa i consens i el desvinculem de retallada i d’imposició, que és l'unic que veiem en els últims temps.
Tenim clar que el millor per garantir el sistema públic de pensions és la creació d’ocupació i la incentivació de l’activitat económica vers un canvi de model productiu: reforma de les polítiques actives, propostes de política industrial i de R+D+I com a motor d’economia, política energética per reduir el cost energètic global, i reforma de la negociació col.lectiva per millorar els llocs de treball i generar-ne amb qualitat, flexibilitat i formació.
Però tot això no ens fa perdre la nostra capacitat de reivindicació i mobilització en contra de la reforma laboral que ens van imposar durant el 2010 i per això presentarem una ILP en contra.
Així que,com sempre,farem ostentació dels estandarts que a la UGT tenim clars: reivindicació,mobilització i quan cal… ACORD ….per seguir reivindicant! Com deien els CLÀSSICS :els fruits de la terra són de tots, però la terra no és de ningú,per tant la lluita i el progrés són propietat de la classe treballadora i nosaltres en som la representació clara.