7/2/11

ES UN BON ACORD? ÉS EL MILLOR ACORD POSSIBLE.- POST 1L’ACORD SOCIAL I ECONÒMIC, pretén donar confiança i impuls a la recuperació económica, donar confiança internacionals als mercats i sobretot fer cohesió social des del diàleg.
L’acord té una dimensió més enllà que el tema De les pensions, contempla la reforma de les polítiques actives , un pla de xoc per crear ocupació, un acord per reafirmar la política industrial, l’energètica i la innovació . Ens torna a situar aquells temes de la funció pública que teniem estancats i situa la reforma de la negociació col.lectiva i per tant desfa la imposició a que havíem arribat.

1/ En QUAN AL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS:

El DRET DE LA JUBILACIÓ
El dret a la jubilació se situa a la franja de 63 a 67 i no sols a 67 com ens proposaven. S’incorpora la carrera laboral pel treballadors que hagin cotitzat 38,5 anys , que l’edat de jubilació podrá ser als 65 anys. L’aplicació será des del 2013 al 2027.(Tot i que s’amplia el període de còmput de 15 a 25 anys)

MANTENIM LA JUBILACIÓ ANTICIPADA I PARCIAL.-
La jubilació anticipada será voluntària a partir del 63 anys i 33 de cotització amb coeficient reductor (7,5%).No hi haurà coeficient reductor pels treballs amb penositat, perillositat,toxicitat… Per motius de crisi ERO… será a partir del 61 anys. Les jubilacions anticipades prèvies a aquest acord es mantindran.
La jubilació parcial continua als 61 anys .

PER CURA DE FILLS I JOVES.-
Les persones que han interromput la seva vida laboral per naixement o adopció d’un fill podrán avançar l’edat de jubilació 2 anys (9 mesos per cada fill/a)
Pels joves, els programes formatius com becaris tindran la mateixa protecció que els contractes formatius-

AUTÒNOMS.-
Les bases dels autònoms experimentaran un creixement acostant-se a les dels de règim general

Cap comentari: